Disclaimer


Algemeen

International Hotelmanagement Group BV (Kamer van Koophandel 61945676), hierna te noemen Sandton Hotels, verleent u hierbij toegang tot de website van Sandton Hotels en nodigt u uit het aangebodene te reserveren of te kopen. Sandton Hotels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Sandton Hotels spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sandton Hotels.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij
Sandton Hotels. Zonder schriftelijke toestemming van Sandton Hotels is kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.